Over deze dagen

Invulling van de CultuurPlus Dagen

In de voorbereiding op de CultuurPlus Dagen hebben we bij jullie een behoeftepeiling gedaan. Waarin wil je doorgroeien als school en waarin wil je geïnspireerd worden? Het antwoord was eenduidig: jullie willen meer kennis van vakoverstijgend werken én vooral praktisch aan de slag in een kunstdiscipline of erfgoed.

Samen met alle scholingsvragen die met Evi zijn opgehaald, zijn we aan de slag gegaan om een mooi programma samen te stellen. Met trots presenteren we het programma dat jullie hopelijk verder brengt in de stappen naar steeds betekenisvoller cultuuronderwijs. Werken vanuit visie, in samenhang, en zonder de specifieke kenmerken van kunst en erfgoed uit het oog te verliezen!

Leerlingen en kunstvakdocenten aanwezig

Tijdens de CultuurPlus Dagen zijn een aantal leerlingen en kunstvakdocenten aanwezig. De kwaliteit van het cultuuraanbod begint natuurlijk bij de leerlingen. Met meer kennis van hun leefwereld, drijfveren en ontwikkelingsniveau maken we het cultuuraanbod passender. We zijn daarom erg benieuwd naar hun ervaringen met de voorstellingen en de ontwikkelde lessen. Waar worden ze door geraakt? Wat spreekt ze aan of juist niet? We zijn dus heel blij dat tijdens deze CultuurPlus Dagen ook leerlingen aansluiten!

Kinderen komen veelal in aanraking met kunst en erfgoed door de lessen van kunstvakdocenten. De afgelopen 1,5 jaar hebben verschillende kunstvakdocenten een professionaliseringsslag doorgemaakt door deelname aan een scholingstraject van FleCk. Ze staan te trappelen om scholen te ontmoeten die graag samen met hen willen verder werken aan kwalitatief cultuuronderwijs. Dus ben je een school in trede 2 of 3 en zoek je nog een samenwerkingspartner voor een op-maat-project of (door)ontwikkeling van een doorgaande leerlijn? Spreek hen dan vooral aan!

Organisatie van de CultuurPlus Dagen

De CultuurPlus Dagen worden georganiseerd door de volgende instellingen:

  • FleCk, penvoerder van CultuurPlus;
  • Muzisch Centrum, lokale partner op Urk en in Noordoostpolder;
  • Verbeelding&CO, lokale partner in Zeewolde;
  • De Meerpaal, lokale partner in Dronten;
  • Kubus, lokale partner in Lelystad;
  • Batavialand, samenwerkingspartner voor de CultuurPlus Dag in Batavialand.