Icc-cursus

Wat wil je de leerlingen op jouw school meegeven aan kunst en cultuur in de acht jaar dat ze op school zijn? En hoe geef je dit vorm in een cultuurbeleidsplan? Dit zijn precies de vragen waar de interne cultuurcoördinator (icc’er) zich mee bezighoudt.

De icc-cursus is te volgen via FleCk, het expertisecentrum Cultuureducatie Flevoland. Na het volgen van deze cursus ben je officieel interne cultuurcoördinator van de school. Je ontvangt hiervoor een landelijk certificaat. Als leerkracht kun je deelnemen aan de reguliere icc-cursus of een icc-cursus op maat. Bekijk ook de folder. 

  • Kosten: beide varianten van de icc-cursus kosten € 250 per deelnemer.
  • Locatie: varieert per bijeenkomst, bijvoorbeeld op een school, bij FleCk of een culturele instelling.
  • Startdatum: de icc-cursus start met een intakegesprek rond de zomervakantie.
  • Data: de plenaire bijeenkomsten staan gepland onder schooltijd (09:30-16:00) op: 9 november 2023, 31 januari, 19 maart en 22 mei 2024.
  • Aanmelden: mail naar scholing@cultuur-plus.nl voor 14 juli 2023.

Regulier

Tijdens de icc-cursus leer je hoe je samen met je team cultuuronderwijs structureel kunt vormgeven, stimuleren en borgen. Je komt alles te weten over kunst-, erfgoed- en media-educatie en nieuwe ontwikkelingen daarbinnen. Je verkent de culturele omgeving van de school, maakt kennis met leerlijnen en schrijft aan de hand van de ambities van je school een concreet cultuurplan.

Mocht jouw school al beschikken over een icc’er en een cultuurplan, dan wordt er tijdens de cursus geen volledig nieuw plan gevraagd. In dat geval word je begeleid in het actualiseren en/of verstevigen van het bestaande cultuurplan.

Op maat

FleCk biedt ook een nieuwe variant op de icc-cursus aan. De ingrediënten van de cursus zijn hetzelfde, maar de route en het doel zijn anders. Waar je bij de reguliere icc-cursus een cultuurbeleidsplan voor de school schrijft en daar het traject eindigt, gaat de icc-cursus op maat verder. Tijdens het traject worden de icc’ers begeleid tot en met de implementatie of inbedding van het plan op hun school. De onderdelen van het plan worden getoetst en zo nodig bijgesteld. Het team wordt hierin actief meegenomen. Op deze manier is het cultuurplan niet het uiteindelijke doel van de cursus, maar een middel om ingebed en gedragen cultuuronderwijs te bereiken in je school.

Meer informatie