Cultuuraanbod

Met CultuurPlus heeft je school toegang tot hoogwaardig, innovatief en passend cultuuraanbod via je intermediair. Boordevol modules, lessenseries, cultuurcarroussels, lokale en provinciale cultuurontmoetingen op locatie.

Duik bijvoorbeeld in onze database met ruim 100 cultuurlespakketten voor het basisonderwijs! Of ga met de CultuurBus Flevoland naar een cultuurontmoeting bij Schokland, Batavialand of bijvoorbeeld op Urk.

De samenwerkingspartners binnen CultuurPlus ontwikkelen jaarlijks nieuw cultuuraanbod. Dat doen ze samen met Flevolandse cultuurmakers. Aan dit aanbod liggen kwaliteitscriteria ten grondslag. Ook bestaand lesmateriaal wordt geëvalueerd en verbeterd en nieuw materiaal ontwikkeld en getest. Zo werken we binnen CultuurPlus aan hoogwaardig, innovatief en passend cultuuraanbod voor jouw school.