Inschrijven

Fantastisch dat je school wil deelnemen aan CultuurPlus! De school aanmelden voor het programma gaat als volgt:

  1. Je schrijft je uiterlijk op 30 mei in bij de intermediair van je culturele instelling uit je eigen gemeente.
  2. Je ontvangt een Evi-inlogcode en vult het zelfevaluatie-instrument Evi in om in kaart te brengen wat je school al aan cultuuronderwijs doet.
  3. De intermediair bespreekt samen met jou de uitkomsten van Evi en geeft aan of jouw school voldoet aan de voorwaarden voor deelname.
  4. In iedere gemeente kan een maximumaantal scholen deelnemen aan CultuurPlus. Als er te veel inschrijvingen zijn in een gemeente, dan vindt er een loting plaats.
  5. Ben je ingeloot? Dan kan je school meedoen aan CultuurPlus! Eind juni / begin juli ontvang je meer informatie over het meedoen aan CultuurPlus voor het komende schooljaar. Ben je niet ingeloot? Dan kom je op een wachtlijst voor het volgende schooljaar.