Evalueren met Evi

Als CultuurPlus-school krijg je toegang tot Evi; een instrument waarmee jouw school cultuureducatie kan evalueren. Elk jaar vullen de scholen die deelnemen aan CultuurPlus de vragenlijst van Evi in. Het geeft je school inzicht in de voortgang die je boekt met jouw cultuuronderwijs. Je bouwt aan een persoonlijk dossier waarin de ontwikkeling van jouw cultuuronderwijs zichtbaar wordt.

In Evi staan vragen over vier onderwerpen:

 • De visie op cultuuronderwijs;
 • De deskundigheid t.a.v. het cultuuronderwijs;
 • Het programma van cultuuronderwijs;
 • De samenwerking binnen het cultuuronderwijs.

Per onderwerp licht je toe:

 • Wat de stand van zaken is;
 • Hoe tevreden je over het algemeen bent;
 • Hoe tevreden je bent als het gaat om de leerlingen;
 • Welke ambities je hebt voor de toekomst;
 • Tot welk scenario je behoort.

Zodra je Evi hebt ingevuld, ontvang je een Evi-dossier. Hierin staat:

 • Waar jij staat met je cultuuronderwijs;
 • Welke tips en ideeën er zijn voor vervolgstappen;
 • De mogelijkheid om advies te vragen;
 • De mogelijkheid om rechtstreeks scholing aan te vragen;
 • Een poster met alle uitkomsten in één oogopslag.

Op die manier helpt Evi jou dus niet alleen om de ontwikkeling in het cultuuronderwijs zichtbaar te maken, maar ook om je als school verder te ontwikkelen in het cultuuronderwijs; uiteindelijk met het doel jouw cultuuronderwijs te borgen.