Indienen jaarplan

In het formulier hieronder dien je samen met je lokale intermediair het jaarplan in als CultuurPlus-school in trede 2.

  • MM slash DD slash JJJJ
  • Ambities en plannen CultuurPlus

  • Programma

    Welk culturele activiteiten worden er komend schooljaar in het kader van CultuurPlus gepland, en voor welke groep(en)? Geef, indien van toepassing, ook aan of deze activiteiten worden geselecteerd op basis van: de aansluiting op thema’s, disciplines (dans, theater, literatuur, muziek, media, erfgoed of beeldend) en/of vakoverstijgend werken.
    De data voor de vier bijeenkomsten (van 09:30-16:00) zijn: donderdag 9 november, woensdag 31 januari, dinsdag 19 maart en woensdag 22 mei. De cursus wordt grotendeels bekostigd vanuit FleCk. Eigen bijdrage is: 250,- p.p. Locaties n.t.b.