Indienen meerjarenplan

In het formulier hieronder dien je samen met je lokale intermediair het meerjarenplan in als CultuurPlus-school in trede 3.

  • MM slash DD slash JJJJ
  • Ambities en plannen CultuurPlus

  • Programma

    Welk culturele activiteiten worden er komend schooljaar in het kader van CultuurPlus gepland, en voor welke groep(en)? Geef, indien van toepassing, ook aan of deze activiteiten worden geselecteerd op basis van: de aansluiting op thema’s, disciplines (dans, theater, literatuur, muziek, media, erfgoed of beeldend) en/of vakoverstijgend werken.